Extra årsmöte 4/10-2022

Publicerad 2022-09-16 19:00
Styrelsen kallar till extra årsmöte den 4/10-2022 19:00 i Folkets Hus, Stationsgränd 10 Åkersberga. Förslag har väckts om stadgeändring och sammanslagning av föreningen med annan förening. Bifogat finns förslag till nya stadgar.

Dagordning Extra Årsmöte Åkersberga BK 4/10-2022

 • Fråga om årsmötet är utlyst på rätt sätt
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt vara rösträknare
 • Förslag till att slå samman all verksamhet förutom seniorlag, herrar, med IFK Österåker FK under det gemensamma namnet Österåker United FK 20230101
 • Förslag på att föra över tillgångar till Österåker United FK fr.o.m. 20230101
 • Förslag på namnändring för Åkersberga BK till Österåker United BK
 • Förslag till att anta föreslagna stadgar för Österåker United FK
 • Anta stadgar för Österåker United BK
 • Mötet avslutas

För att delta vid mötet krävs föranmälan. Anmälan görs per mejl till arvid@akersbergabk.se senast 27/9.
Eventuella frågor inför mötet skickas till arvid@akersbergabk.se och hänvisas därifrån till rätt person.

Mvh
Styrelsen via kansliet
Arvid Hjelm Nordin
Kanslist, Åkersberga BK

Md 195x300 banner stadium
Md stora coop logotyp b 250x124
Md dunross senaste
Md 2 avsedd f r banner p hemsida med l nk till obos
Md kamababjjgruppen01
Md max logo payoff liten
Md 001
Md accez
Md logo doker liten
Md nordiceco small black green
Md pwh3
Md nylogo
Md fix media
Samarbetspartner
Md farghuset logo
Samarbetspartner
Md logo02
Md logo02
Md af logo
Md bingo stockholm
Md minibarlogo stolt cafeteria partner
Md bergamunken cmyk
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub