Information rörande förslag på samgående IFK/ÅBK

Publicerad 2022-08-11 15:00
United logga
ÅBK och IFK har en lång historia av att kämpa vid sidan av varandra, eller kanske mot varandra, beroende på vem som tillfrågas. Genom åren har frågan samarbete kommit upp många gånger men av olika skäl aldrig mynnat ut i något konkret. Förnyade diskussioner ledde dock fram till det samarbete som idag är känt som ”United”, dvs. att IFK och ÅBK har gemensamma lag från ca 15-19 år vilka spelar under eget klubbmärke men är registrerade i ÅBK eller IFK.

Bakgrunden till samarbetet var det återkommande problemet med att kontinuerligt få fram stabila och väl fungerande lag i åldrarna 15-19 år, vilket varit ett faktum under i princip hela 2000-talet.

Fr.o.m. 2021 har föreningarna således en gemensam juniorverksamhet. Utfallet efter 1,5 år är att vi nu har stabila lag i hela åldersspannet. Med en gemensam organisation inom United är juniorverksamheten idag också väsentligt mer strukturerad än den tidigare varit i någon av föreningarna var för sig.

Fr.o.m. 2022 har föreningarna även slagit ihop kansliverksamheten så att det numer finns en gemensam kanslifunktion där de anställda servar bägge föreningarna. Tanken bakom detta har varit att åstadkomma synergier och att kunna tillvarata personalens olika styrkor och intressen.

Mot denna bakgrund är det de bägge styrelsernas förslag att det fr.o.m. 2023 endast ska finnas 1 gemensam förening, istället för som idag 2 föreningar med delvis gemensamma verksamheter och funktioner.

Förslaget går ut på att skapa en ny klubbidentitet med namnet Österåker United FK. I praktiken kommer förändringen, utöver nytt namn och på sikt nya matchställ, inte innebära någon förändring i det vardagliga fotbollsutövandet jämfört med idag. T.ex. kommer lag att bildas med utgångspunkt i var i kommunen man bor och lagen kommer att träna och spela på ÅIP eller Maggan beroende på vad som ligger närmast. När man kommer upp på 9 mot 9 kan det bli aktuellt med sammanslagningar mellan lag om det bedöms lämpligt, vilket sker redan idag i resp. klubb men mer tydligt i Unitedverksamheten.

De två styrelserna ser stora organisatoriska vinster med en samlad verksamhet vilket i sin tur bör leda till en bättre organiserad klubb och därigenom en bättre fotbollsmiljö för spelare och ledare.

För de som inte hade möjlighet att delta på informationsmötet den 16 juni kommer ett nytt informationsmöte att hållas den 24 aug. Vi hoppas att så många som möjligt tar denna chans att få utförligare information, att lämna synpunkter och få ev. frågor besvarade. För att ett samgående ska bli en framgång är föreningen beroende av att alla som verkar i och runt föreningen känner delaktighet och vill vara med och bidra till framgången och då är det förstås viktigt att alla får en möjlighet att göra sin röst hörd.

Med förhoppning om ett fortsatt roligt fotbollsår och en spännande framtid,

Styrelserna i Åkersberga BK och IFK Österåker FK

Md 195x300 banner stadium
Md stora coop logotyp b 250x124
Md dunross senaste
Md 2 avsedd f r banner p  hemsida med l nk till obos
Md pulsenjpeg
Md kamababjjgruppen01
Md max logo payoff liten
Md 001
Md accez
Md logo doker liten
Md nordiceco small black green
Md pwh3
Md nylogo
Md fix media
Samarbetspartner
Md farghuset logo
Samarbetspartner
Md logo02
Md logo02
Md af logo
Md bingo stockholm
Md minibarlogo stolt cafeteria partner
Md bergamunken cmyk
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub